Course curriculum

 • 1

  Välkommen

  • Välkommen till lilla Mindfulnesskursen

  • Vad är mindfulness?

 • 2

  Attityd 1

  • Nyfikenhet

  • Övning i nyfikenhet

 • 3

  Attityd 2

  • Inte döma

  • Övning i att inte döma

 • 4

  Attityd 3

  • Acceptans

  • Övning i acceptans

 • 5

  Attityd 4

  • Släppa taget

  • Övning i att släppa taget

 • 6

  Attityd 5

  • Tillit

  • Övning i tillit

 • 7

  Attityd 6

  • Tålamod

  • Övning i tålamod

 • 8

  Attityd 7

  • Inte sträva

  • Övning i att inte sträva

 • 9

  Attityd 8

  • Generositet

  • Övning i generositet

 • 10

  Attityd 9

  • Tacksamhet

  • Övning i tacksamhet

 • 11

  Avslutning

  • Några avslutande ord

 • 12

  Bonus : Små stunder

  • Små stunder

  • Djupa andetag (3,5 min)

  • Kroppsscanning (12 min)

  • Löv på vattendrag (4 min)

  • Stå stadigt (1,5 min )

  • Handen (7,5 min)

  • Självmedkänsla (5 min)

  • Solstrålar (5,5 min)

  • Kontakt med hjärtat (6 min)