Course curriculum

 • 1

  Välkommen

  • Välkommen till lilla Mindfulnesskursen

  • Vad är mindfulness?

 • 2

  Dag 1

  • Nyfikenhet

  • Övning i nyfikenhet

 • 3

  Dag 2

  • Inte döma

  • Övning i att inte döma

 • 4

  Dag 3

  • Acceptans

  • Övning i acceptans

 • 5

  Dag 4

  • Släppa taget

  • Övning i att släppa taget

 • 6

  Dag 5

  • Tillit

  • Övning i tillit

 • 7

  Dag 6

  • Tålamod

  • Övning i tålamod

 • 8

  Dag 7

  • Inte sträva

  • Övning i att inte sträva

 • 9

  Dag 8

  • Generositet

  • Övning i generositet

 • 10

  Dag 9

  • Tacksamhet

  • Övning i tacksamhet

 • 11

  Avslutning

  • Några avslutande ord